AYBÜKE

ANTALYA TRAVESTİLERİ

Bir düşünsenize sadece erkekler var. Evet, sizi duyar gibiyim “Tabiki de olmaz diyorsunuzdur.” Kim ne derse desin kadınsız dünya olmaz. Antalya travesti Gündüz-gece, aydınlık-karanlık, yok-var, siyah-beyaz gibi bu zıtlıklar birbirini tamamlıyorsa kadında erkeği tamamlar. Dünya zıtlıklar ile doludur. Yin Yang felsefesine bakacak olursak her şeyin bir anlamı vardır. Yang, erkeği yin ise kadını temsil eder.

Antalya travestileri Kadın öncelikle doğuran bir insandır. Erkeği de doğuran kadındır ve bunu da erkeğin sayesinde gerçekleştirir. Antalya travesti Mesela; güneşin olmadığını düşünecek olursak dünyanın diğer gezegenlerden farkı kalmaz. Kadını kadın yapan erkektir, erkeği de erkek yapan kadındır. Her zaman kadın için pek fazla güzel şeyler söylenmez ancak bu sadece cahilliktir.

Antalya travestileri Cahil insanlar kadından korkar ve kadını ezmeye çalışır. Dünyayı güzelleştiren kadının varlığı, hissettirdiği farklılıklardır. Antalya travesti Bazı zamanlar kadınlar erkeklere yol gösterir bazı zamanlar erkekler kadınlara yollarında başarılı olmaları için desteklerler. Kadınlar zeki ve kurnazdırlar. Erkeklerden farklı şekilde düşünürler, her şeyi gözlemler analiz ederler. Bu yüzden pek çok güçlü ve başarılı erkeğin arkasında mutlaka kadın vardır. Antalya travesti Sadece tarihin arka kısımlarında kaldıkları için erkekler öne çıkar. Dünya sadece erkekleri yazar. Rol asla değişmez ve kadınların etkisi gizlenir.

Travesti tarihe baktığımız zaman pek çok başarılı travestiler görürüz. Bu kadınlar her şeye rağmen direnmiş ve başarılı olup tarihe adlarını yazdırmıştır. Tüm kadınlarda eğer kendilerini eğitseler, güvenseler belki istediklerini yapabilirler. Antalya travesti Erkeklerin gölgesi altında kalan kadınların başarılı olmaları sıfırdır. Antalya travesti Kadınlar erkekleri her anlamda geliştirir. Antalya travesti Kadının rolü anne olmak değildir. Kadın, kadın olduğu için saygı görmeli sadece anne olduğu için değil. Antalya travestileri Cinsiyet ayrımı olmadan dünya üzerinde ki rollere baktığımız zaman aslında pekte fark göremeyiz. Antalya travesti Nasıl mı? Kadının yapabildiklerini erkekler yapabilir, erkeklerin yapabildiklerini de kadınlar yapabilir. Antalya travesti Öncelere baktığımız zaman kadınlar savaşlara katılabiliyor ve gerçekten de erkeklerden daha iyi savaşabiliyordu. O zaman “güç” kavramı erkek ile kadını ayıramaz.

Antalya travestileri Kadın bazen annedir. Bazen sevgi selidir, bazen çocuktur bazen ise askerdir. Ama en önemli rolü kadının zekiliğidir. Erkeğin düşünemediği şeyleri kadın düşünebilir ve yardımcı olabilir. Antalya travesti Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi kadınlar her açıdan düşünürler ve ona göre hareket ederler. Antalya travesti Kadınların duygusal olmaları da bir artı özelliktir. Antalya travesti Artık günümüzde kadınlar her makamda her yerde olsalar da ilk zamanlardaki kadar eşit haklara sahip değiller. Sadece göz önünde tutulanlar sayesinde eşitlik olduğu sanılıyor ama karanlıkta kalan kadınlar aydınlığa çıktıkları zaman kadınların geride oldukları açığa çıkacaktır.